Danh sách dịch vụ
TIẾNG VIỆT - TIẾNG MỸ RẮC RỐI ... Ngô Tấn Hường sưu tầm

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơiMe hiền ru những câu xa vờiÀ à ơi ! Tiếng ru muôn đờiTiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vuiKhóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi Phạm Duy (Tình ca, 1953)